Diệu Vũ Trường An Vietsub 30

  • » Báo Lỗi Phim Tại Đây.
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn


(675×100)


Thông Tin Phim


Xem phim Diệu Vũ Trường An Vietsub
Âu Dương Chấn Hoa - Đới Danh Bát/Kiều Bộ Long (giả)
Chung Gia Hân - Biện Ngọc Yên
Mạch Trường Thanh - Cao Nhân/Kiều Bộ Long (thật)
Hồ Hạnh Nhi - Lợi Tại Sơn
Mã Trại - Khúc Viên Viên
Thang Doanh Doanh - Chu Lãm Nguyệt
Lương Liệt Duy - Biện Ngọc Lang
Trần Tự Dao - Khúc Loan Loan


Bộ phim lấy bối cảnh thời Đường, ca múa thịnh hành, Hoàng thất rất coi trọng kĩ nghệ ca múa. Để cổ vũ ca múa nhạc, Hoàng thất tổ chức hoạt động tuyển Hoa khôi 3 năm 1 lần. Người giành được Hoa khôi có thể được phong làm Quận chúa hoặc Vương phi. Giáo phường nào có thể huấn luyện được nhân tài Hoa khôi, có thể trở thành Giáo phường thuộc biên chế cung đình. Giám vũ - Giám nhạc Thượng sư chỉ đạo của Giáo phường đó có thể trở thành bậc Quốc sư, vinh hoa phú quý vô cùng. Trong sự cạnh tranh, tình bằng hữu là thứ nhất, thi đấu là thứ hai, hay tình bằng hữu chỉ là công cụ, thậm chí còn là vật hi sinh?

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=XDxo1oew8vU|2;http://www.youtube.com/watch?v=nxPER7WtiEc|3;http://www.youtube.com/watch?v=n34S_fZFTaQ|4;http://www.youtube.com/watch?v=moUMuXy4C7A|5;http://www.youtube.com/watch?v=rC4t7N2Ufis|6;http://www.youtube.com/watch?v=ODJDbW_LzWw|7;http://www.youtube.com/watch?v=6dGc0d4feU8|8;http://www.youtube.com/watch?v=c6TKBdhDss4|9;http://www.youtube.com/watch?v=M8F-QQEr23w|10;http://www.youtube.com/watch?v=trBX2R7ALcI|11;http://www.youtube.com/watch?v=WeC_kzke2hs|12;http://www.youtube.com/watch?v=HHy8_rQA1HI|13;http://www.youtube.com/watch?v=qwYEuU-PALM|14;http://www.youtube.com/watch?v=OJJybMWtpsU|15;http://www.youtube.com/watch?v=-1mcmgl6JfA|16;http://www.youtube.com/watch?v=gjks22DbPtg|17;http://www.youtube.com/watch?v=vVAWM-f2UV0|18;http://www.youtube.com/watch?v=XlpJ7If7FHI|19;http://www.youtube.com/watch?v=2xa2Yrc3d_k|20;http://www.youtube.com/watch?v=_7K_G9wrBEc|21;http://www.youtube.com/watch?v=5bvoXB74j08|22;http://www.youtube.com/watch?v=XHXzJ_lYx-w|23;http://www.youtube.com/watch?v=F2Dp3CI1qe|24;http://www.youtube.com/watch?v=AqaSHOrNgec|25;http://www.youtube.com/watch?v=WOcKu_6DA4c|26;http://www.youtube.com/watch?v=CK2W8f1Uo2o|27;http://www.youtube.com/watch?v=1KlXMZfV7Sk|28;http://www.youtube.com/watch?v=xXltd8N7Jqo|29;http://www.youtube.com/watch?v=tZdalFeiyHM|30;http://www.youtube.com/watch?v=OBC8Ttf-_Ik[/id]Bình Luận Phim

Tags: , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?