TVB THIÊN VÀ ĐỊA FULL 30 TẬP - Thien va dia

  • » Báo Lỗi Phim Tại Đây.
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn


(675×100)


Thông Tin Phim
Tên tiếng Anh: Heaven And Earth
Tên tiếng hoa: 天與地
Tên gốc: Thiên Và Địa
Số tập: 30
Ngày ra mắt tạo hình: 21/9/2009
Ngày phát sóng trên TVB: 21/11/2011
Ngày phát hành ở VN:
Giám chế: Thích Kỳ Nghĩa
xem phim bo tvb thien va dia tap 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Diễn viên:

Kim Yến Linh
Lưu Đan
Trần Chỉ Thanh
Trương Quốc Cường
Châu Gia Di
Giản Mộ Hoa
Lý Tư Nhã
Dương Chứng Hoa
Đới Diệu Minh
Hà Vỹ Nghiệp
Mạch Tử Lạc
Joe Junior
Tưởng Gia Mẫn
Bàng Quán Trung
Trương Hán Bân
Phó Kiếm Hồng
Chung Ngọc Tinh
Tăng Uyển Sa
Huỳnh Lạc Nhi
Đới Chí Vỹ
Trần Thiếu Bang
Hà Trúc Hân

[id]1;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-01/IWZ9ZAFZ.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-02/IWZ9ZAFC.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-03/IWZ9ZAFD.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-04/IWZ9ZAFE.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-05/IWZ9ZAFF.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-06/IWZ9ZB00.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-07/IWZ9ZB0I.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-08/IWZ9ZB0W.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-09/IWZ9ZB0O.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-10/IWZ9ZB0U.html|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-11/IWZ9ZB0Z.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-12/IWZ9ZB06.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-13/IWZ9ZB08.html|14;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-14/IWZ9ZB0A.html|15;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-15/IWZ9ZB0B.html|16;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-16/IWZ9ZBII.html|17;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-17/IWZ9ZBIW.html|18;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-18/IWZ9ZBIU.html|19;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-19/IWZ9ZBIZ.html|20;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-20/IWZ9ZBI6.html|21;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-21/IWZ9ZBI7.html|22;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-22/IWZ9ZBI8.html|23;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-23/IWZ9ZBI9.html|24;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-24/IWZ9ZBIA.html|25;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-25/IWZ9ZBIB.html|26;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-26/IWZ9ZBIC.html|27;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-27/IWZ9ZBID.html|28;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-28/IWZ9ZBIE.html|29;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-29/IWZ9ZBIF.html|30;http://mp3.zing.vn/tv/media/Thien-Va-Dia-Tap-30-End/IWZ9ZBW0.html[/id]

Bình Luận Phim

Tags: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?