Kỷ Băng Hà Năm 2012

  • » Báo Lỗi Phim Tại Đây.
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn


(675×100)


Thông Tin Phim
[id]Tập 1;http://dc382.4shared.com/img/719611384/77c1d514/dlink__2Fdownload_2FmOd-_5Ftr1_3Ftsid_3D20111129-105339-635b7dc/preview.flv|Tập 2;http://dc358.4shared.com/img/719612225/e95ec8d1/dlink__2Fdownload_2FsetTYhnY_3Ftsid_3D20111129-105241-58f4673/preview.flv|Tập 3;http://dc217.4shared.com/img/719613041/3511845/dlink__2Fdownload_2F2sykcveg_3Ftsid_3D20111129-105315-7b57b94c/preview.flv|Tập 4;http://dc202.4shared.com/img/719613970/50aa409f/dlink__2Fdownload_2FXc7GQ9jq_3Ftsid_3D20111129-105351-da946d28/preview.flv|Tập 5;http://dc224.4shared.com/img/719611479/8ba7a3e3/dlink__2Fdownload_2F6KWXnp-O_3Ftsid_3D20111129-105424-402485f9/preview.flv|Tập 6;http://dc212.4shared.com/img/719612296/93a340a0/dlink__2Fdownload_2FOKkHQbkq_3Ftsid_3D20111129-105501-79eb884/preview.flv|Tập 7;http://dc382.4shared.com/img/719613172/b0b7700b/dlink__2Fdownload_2F_5FZ97AUaC_3Ftsid_3D20111129-105535-95bdfe2d/preview.flv|Tập 8;http://dc355.4shared.com/img/719614038/a81b0e9f/dlink__2Fdownload_2F173G48Pd_3Ftsid_3D20111129-105344-2ee2bf3b/preview.flv|Xem Full;http://videobb.com/video/w5UaT5p5XJYA|Xem Full;http://videozer.com/video/tcwAIWD|[/id]

Bình Luận Phim

Tags: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?