Tân binh siêu đẳng

  • » Báo Lỗi Phim Tại Đây.
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn


(675×100)


Thông Tin Phim


[id]0;http://www.dailymotion.com/swf/x7v4fz_dacnhiemcs01-0000|1;http://www.dailymotion.com/swf/x7v4fr_dacnhiemcs01-0001|2;http://www.dailymotion.com/swf/x7v4g0_dacnhiemcs01-0002|3;http://www.dailymotion.com/swf/x7v4fe_dacnhiemcs01-0003|4;http://www.dailymotion.com/swf/k2UYZ6wZo6MrrEeIrw|5;http://www.dailymotion.com/swf/k5mie8cPZAtVaJeIrE|6;http://www.dailymotion.com/swf/kX1ndbTJMauFqBeIrB|7;http://www.dailymotion.com/swf/k4JVNL1zBgbXhNeIrR|8;http://www.dailymotion.com/swf/k2Gi13v43ktkbceIrT|9;http://www.dailymotion.com/swf/k5RGdnvK9KAyoGeIsG|10;http://www.dailymotion.com/swf/k7DEK240iCyaCieIt0|11;http://www.dailymotion.com/swf/k5s4BiVoQfFIs8eIt2|12;http://www.dailymotion.com/swf/k2Qg05x6YRt67EeIt3|13;http://www.dailymotion.com/swf/kVu9eORl1nSviieR9S|14;http://www.dailymotion.com/swf/k36BlqRWQ2Yy4jeR9J|15;http://www.dailymotion.com/swf/k1KpmJ5P8Ii7NpeR9W|16;http://www.dailymotion.com/swf/k4SaZkBcd8cbpHeRaw|17;http://www.dailymotion.com/swf/k2kYOrhyV4gLsTeRaz|18;http://www.dailymotion.com/swf/k7hRfkSvmgVm1meRaT|19;http://www.dailymotion.com/swf/k2F47z3a3Wx3fGeRaL|20;http://www.dailymotion.com/swf/k1sEOEv915oPoXeRaw|21;http://www.dailymotion.com/swf/k2jRbwNbYFwBrbeRaz|22;http://www.dailymotion.com/swf/k5fLsdvOMeZCA3eRaT|23;http://www.dailymotion.com/swf/kyG362IVjB8nZveRaL|24;http://www.dailymotion.com/swf/kYwkeWrHpXtgBIeR9T|25;http://www.dailymotion.com/swf/k20nejaePE3WLJeR9L|26;http://www.dailymotion.com/swf/k6bissGDCCeoKPeRcc|27;http://www.dailymotion.com/swf/k1jVv0GuSpjr5ReVqE|28;http://www.dailymotion.com/swf/kBC74wkLg5iDKaeVqA|29;http://www.dailymotion.com/swf/k6vTRpakqlmckaeVst|30;http://www.dailymotion.com/swf/k5Rlq4WBJaxv4eeVqt|31;http://www.dailymotion.com/swf/kEREeBg8JSBIiteVqW|32;http://www.dailymotion.com/swf/k5pk9UULZx69DSeVrc|33;http://www.dailymotion.com/swf/k50TQqRShMD5lveVr5|34;http://www.dailymotion.com/swf/k2hUT6HWelJlf4eVqQ|35;http://www.dailymotion.com/swf/k78zmKyF74gIUzeVqN|36;http://www.dailymotion.com/swf/k7d1BfQaVEdyy2fpcW|37;http://www.dailymotion.com/swf/k1nxBD3SXCIpA6fpaG|38;http://www.dailymotion.com/swf/k4b9BoXiKW6CVLfp9Q|39;http://www.dailymotion.com/swf/k3tExJ91s4YT2Xfp9P|40;http://www.dailymotion.com/swf/k7rgpEYxoWwiKDfpbD|41;http://www.dailymotion.com/swf/k6QN3GMcmrxYpwfpaf|42;http://www.dailymotion.com/swf/k1vKCE5I63sZMNfpbv|43;http://www.dailymotion.com/swf/kAa8YqL2zdpJupfpbx|44;http://www.dailymotion.com/swf/k1wJvHEeSzjyKffpbc|45;http://www.dailymotion.com/swf/k4l2DC2juATMqvfp8h|46;http://www.dailymotion.com/swf/kbV75VkrTnHDpOfp8e|47;http://www.dailymotion.com/swf/k6fcpqh4Blfzc4fp7W|48;http://www.dailymotion.com/swf/kPB41i6LtoRwzffp8n|49;http://www.dailymotion.com/swf/k62s5ysAckzip0fp8K|50;http://www.dailymotion.com/swf/k49FDMqtBmfOy0fp8P|51-End;http://www.dailymotion.com/swf/k1R7CKif1vKEF6fp8S[/id]

Bình Luận Phim

Tags: , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?