Ngu Công Dời Núi

  • » Báo Lỗi Phim Tại Đây.
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn


(675×100)


Thông Tin Phim

Hơn hai ngàn năm trước nước Đại Chúc thôn Thạch Phùng bị hai ngọn núi Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn (núi này hiện nằm trong tỉnh Hà Nam) vây khốn. Ngu Công nhìn thấy quê nhà bị núi cao ngăn trở, khiên dân làng sống trong nghèo khổ khó khăn, nên ông đã động viên và dẫn đầu người trong gia đình đi dời núi mở đường, tạo phúc cho con cháu đời sau. Tuy Nhiên, Trí Tẩu và nhiều người trong làng vì sợ kinh nhiễu đến sơn thần sẽ dẫn đến đại họa, phá hoại phong thủy, tán tận tiền tài..... Do đó họ tạo trăm phương ngàn kế để ngăn cản việc làm của Ngu Công.[id]1a;http://www.youtube.com/embed/kYcPxSKSkyI|1b;http://www.youtube.com/embed/qnxJsW7aNSQ|1c;http://www.youtube.com/embed/iqCj0qso1nA|2a;http://www.youtube.com/embed/7B4yAwXbHTs|2b;http://www.youtube.com/embed/DLoBeaOegic|2c;http://www.youtube.com/embed/kuHWhxkcei8|3a;http://www.youtube.com/embed/CIRpkmywt1Q|3b;http://www.youtube.com/embed/9Ee6_mkTXsE|3c;http://www.youtube.com/embed/kcIEkZgmhd8|4a;http://www.youtube.com/embed/T3ncFZGkVv4|4b;http://www.youtube.com/embed/bkTJURXeIic|4c;http://www.youtube.com/embed/gr54c37zxo0|5a;http://www.youtube.com/embed/5YRfUhncA3E|5b;http://www.youtube.com/embed/pb1JXQXddyU|5c;http://www.youtube.com/embed/wqTIXeD_Zuc|6a;http://www.youtube.com/embed/FWmoFF1DANM|6b;http://www.youtube.com/embed/2dssFQFUos0|6c;http://www.youtube.com/embed/8XoeoKh8NTU|7a;http://www.youtube.com/embed/zP_i85Fz-wM|7b;http://www.youtube.com/embed/d_sxbo6ZUmA|7c;http://www.youtube.com/embed/Fr09Fp5CCfQ|8a;http://www.youtube.com/embed/Y9Wj3hANOvU|8b;http://www.youtube.com/embed/atd6CGrj5cw|8c;http://www.youtube.com/embed/B5d2pAIuWdk|9a;http://www.youtube.com/embed/xRQJFXDrcto|9b;http://www.youtube.com/embed/sno21PN6ie0|9c;http://www.youtube.com/embed/uO4ilvsjugs|10a;http://www.youtube.com/embed/15-MWGWvnQs|10b;http://www.youtube.com/embed/95MyWhq0yuY|10c;http://www.youtube.com/embed/59hhUmJU7fs|11a;http://www.youtube.com/embed/kkJxK3hn04g|11b;http://www.youtube.com/embed/kz-QI5jM4IU|11c;http://www.youtube.com/embed/4coAWR1QSb4|12a;http://www.youtube.com/embed/xp7woiUb0UA|12b;http://www.youtube.com/embed/VTgifmANW-M|12c;http://www.youtube.com/embed/J7odydyF8sQ|13a;http://www.youtube.com/embed/FZHAYR_8VkQ|13c;http://www.youtube.com/embed/DhzE5R3-WPI|14a;http://www.youtube.com/embed/Blvbz0TXWUs|14b;http://www.youtube.com/embed/JiVpVkMAYVg|14c;http://www.youtube.com/embed/MQ-OGhAMHmc|15a;http://www.youtube.com/embed/6u58hNVkrJ8|15b;http://www.youtube.com/embed/7HJy2dgTzSA|15c;http://www.youtube.com/embed/NFecdV4N0Ik|16a;http://www.youtube.com/embed/m39XxhiYfjY|16b;http://www.youtube.com/embed/wA9WBEbJEbg|16c;http://www.youtube.com/embed/lgY9oAaWw80|17a;http://www.youtube.com/embed/8S3sux-Fuwk|17b;http://www.youtube.com/embed/5T8r6ouMO0c|17c;http://www.youtube.com/embed/hMRG7b7DAL0|18a;http://www.youtube.com/embed/hcpT_5SbkUg|18b;http://www.youtube.com/embed/FayIPVqJqWw|18c;http://www.youtube.com/embed/ob8H3m0VjpM|19a;http://www.youtube.com/embed/vHF6wQZeP-E|19b;http://www.youtube.com/embed/ritDZtcmlLo|29c;http://www.youtube.com/embed/bSlAb9yXomc|20a;http://www.youtube.com/embed/m_RwTdyFdoE|20b;http://www.youtube.com/embed/_7JKg__Z3to|20c;http://www.youtube.com/embed/He-sVUhbo8c|21a;http://www.youtube.com/embed/v6sWP9Cq8Zg|21b;http://www.youtube.com/embed/Awk9sZ_k7a8|21c;http://www.youtube.com/embed/uGvzP5RIzpk|22a;http://www.youtube.com/embed/ff4k7QRkK78|22b;http://www.youtube.com/embed/IX2PL-ldD5I|22c;http://www.youtube.com/embed/bZQf2Xw2a3M|23a;http://www.youtube.com/embed/YFYVXRLixPQ|23b;http://www.youtube.com/embed/Uvu7pUK3jwo|23c;http://www.youtube.com/embed/WljVOQ7UgPY|24a;http://www.youtube.com/embed/zBNfVxZlTFE|24b;http://www.youtube.com/embed/2PqiS_SGPDs|24c;http://www.youtube.com/embed/lzCFOkn9e94|25a;http://www.youtube.com/embed/dATeRZcskk0|25b;http://www.youtube.com/embed/mp0BIYTZTUA|25c;http://www.youtube.com/embed/ny15THzi4yA|26a;http://www.youtube.com/embed/apPa3pTR7-w|26b;http://www.youtube.com/embed/V-bfX5uwKNU|26c;http://www.youtube.com/embed/rxCilhGTrfY|27a;http://www.youtube.com/embed/uaWyRKgcV1A|27b;http://www.youtube.com/embed/eWACWDcwjb4|27c;http://www.youtube.com/embed/wW5FsWMyVV0|28a;http://www.youtube.com/embed/Lr50MJHc4GM|28b;http://www.youtube.com/embed/45g_7MMVoeQ|28c;http://www.youtube.com/embed/C117YhWcMoQ|29a;http://www.youtube.com/embed/chfKJVejD1s|29b;http://www.youtube.com/embed/OzpXn737DdQ|29c;http://www.youtube.com/embed/wNtajO5WvFw|30a;http://www.youtube.com/embed/8_g0wRfN7uc|30b;http://www.youtube.com/embed/voaCq7Eq8CU|30c;http://www.youtube.com/embed/I5qA5Q95bds|31a;http://www.youtube.com/embed/eMpAuyM8bF0|31b;http://www.youtube.com/embed/IEvGrxNKr5g|31c;http://www.youtube.com/embed/-583AZyZyCA|32a;http://www.youtube.com/embed/TaTK1MtO_Ms|32b;http://www.youtube.com/embed/c7RHDzL8MRw|32c;http://www.youtube.com/embed/7FioUfYGE6A|33a;http://www.youtube.com/embed/MHqIffX48zQ|33b;http://www.youtube.com/embed/oFNCH5AXk4Q|33c;http://www.youtube.com/embed/8_UPrvZHWSM|34a;http://www.youtube.com/embed/quFf5LZN6g0|34b;http://www.youtube.com/embed/0GkZ8nC_EuQ|34c;http://www.youtube.com/embed/HIlvtSXAlVQ|35a;http://www.youtube.com/embed/ubii9xqSeb8|35b;http://www.youtube.com/embed/CKTiwTl9c6c|35c;http://www.youtube.com/embed/leE2thGXUFE|36a;http://www.youtube.com/embed/iybiOWT8xsU|36b;http://www.youtube.com/embed/-KbWJRT24Fo|36c;http://www.youtube.com/embed/EEGG3Zf6vFo|37a;http://www.youtube.com/embed/iSvknWA7tdo|37b;http://www.youtube.com/embed/DoUGI8Y4T4o|37c;http://www.youtube.com/embed/pv94l0vXPBE|38a;http://www.youtube.com/embed/YihjjsUl18E|38b;http://www.youtube.com/embed/dnDC-rsFab8|38c;http://www.youtube.com/embed/QvU3rD8gpAk|39a;http://www.youtube.com/embed/Xo20mA4tOoA|39b;http://www.youtube.com/embed/pwDJ0Fav058|39c;http://www.youtube.com/embed/Pef68priSD4|40a;http://www.youtube.com/embed/ruOk6h1pbpY|40b-End;http://www.youtube.com/embed/xmcTne29YTY|[/id]

Bình Luận Phim

Tags: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?